dilluns, 26 de novembre de 2007

Plan estratégico de desarrollo turístico de Ushuaia

Aquest estudi vol implementar un pla estratègic de desenvolupament turístic sostenible a 10 anys vista (2007-2017). S'ha de tenir en compte que es tracta d'una zona amb una gran riquesa en espais naturals i que, per aquest motiu, també resulta una zona molt exposada. Es pretén que sigui un pla col·laboratiu i respectuós amb el mediambient, en el que han de participar tots els actors socials involucrats, tan públics com privats. Per això existeix un extens pla d'accions i de reunions informatives.

Es divideix en tres fases:
Fase 1 o Curt termini: Entre 1 i 3 anys, de 2007 a 2009
Fase 2 o Mitja termini: Entre 3 i 6 anys, de 2010 a 2012
Fase 3 o Llarg termini: Entre 6 i 10 anys, de 2013 a 2017

Aquestes fases es componen a la seva vegada de 120 accions dividides per ordre de prioritat executiva i sector de financiació públic, privat i mixte.
Donada la seva complexitat i dilatació temporal, s'ha executat un pla obert a tot tipus de possibles modificacions. A tal efecte, s'han fet unes fitxes que facilitin tot aquest procés extensiu així com la possibilitat de modificació dels pressupostos (provisió prevista de 6,537,600,890,275.5781 US dollars).

Personalment, aquest pla m'ha deixat un molt bon gust de boca doncs, al meu entendre, està molt ben estructurat i entén el fet turístic com un fet integral i integrador de la societat en el medi. Destacaria també que remarca una cosa molt important, que el turisme en si mateix és dinàmic, canviant, i per això s'han volgut adaptar tant a les possibles alteracions del medi com de l'activitat mateixa.

Les tres coses que més destacaria són que integra a la societat d'una manera participativa, que és obert, dinàmic cosa que permet que s'adapti a canvis futurs i, per últim, que tracta l'activitat turística d'una manera integral, tenint en compte tots els actors i vectors.

Em resulta difícil trobar-li punts foscos. Potser alguna provisió dels pressupostos però, en ser oberts, es poden modificar. D'altra banda, no sé que tal pot afectar una possible alternança política o inenstabilitat de la mateixa (tinc massa fresc al meu imaginari "el corralito").

Tres paraules: integrador, sostenible i obert.